Gå til hovedindhold

De Utrolige År

En anerkendende tilgang.

  • Læs op

Kort beskrevet er tankegangen, at DUÅ lærer den voksne at understøtte den positive ønskede adfærd hos det enkelte barn. De voksne giver opmærksomhed til den adfærd de gerne vil se mere af hos barnet – i form af anerkendelse og ros.
• Der gives opmærksomhed til det vi som forældre eller personale gerne vil se mere af. (Opmærksomhed motiverer barnet til gentagelse, positivt som negativt)
• Adfærdsændring hos børn sker gennem adfærdsændring hos voksne (voksne er rollemodeller – som barnet spejler sig i)

”The Incredible Years” er en programserie, der blev udviklet i USA, af en sygeplejeske/psykolog, Carolyn Webster-Stratton, tilbage i 1990`erne.
Programmerne har været afprøvet i lande som USA, Holland, Storbritannien og Norge.

I 2003 etablerede Ikast, Herning og Holstebro kommuner et samarbejde om at implementere ”The Incredible Years” – dog oversat til navnet ”De Utrolige År” (DUÅ).

I 2013 valgte Daginstitutionen Frisenborg at påbegynde implementeringen af DUÅ. Personalegruppen var efterfølgende gennem et uddannelsesforløb indeholdende forskellige workshops, der havde til opgave at give indsigt og forståelse omkring konceptet; DUÅ. Siden det grundlæggende uddannelsesforløb modtager personalegruppen jævnligt undervisning og sparring fra konsulenter med speciale i DUÅ.

Læs mere herom ved at klikke på DUÅ folderen nedenfor.