Gå til hovedindhold

Legens betydning

Vores fokus på legen - læs mere herom.

  • Læs op

Børn lærer bedst, når lysten driver værket

Børn leger, de kan ikke lade være. Derfor tillægger vi børnenes leg i Frisenborg meget stor værdi i hverdagen, og vi styrker legen, ved at give plads, rum og inspiration til denne
Igennem legen får barnet forståelse for sig selv, lærer sig selv og omverdenen at kende. Barnet er nysgerrigt, fantaserer, vil undersøge og eksperimentere, herved får det afprøvet ting det kan i forvejen og får inspiration til nye ting.

Når børnene starter i børnehaven, leger de ofte parallelt med hinanden. Dette viser sig ved, at de leger ved siden af eller i nærheden af hinanden, måske med legesager der er magen til hinanden, de leger og snakker, men hver for sig. Men selv om de ikke leger sammen, iagttager og inspirerer de hinanden, og herigennem udvikler legene sig til nye ting.

Ex. Søren leger med lego og sætter klodserne sammen, Anton leger også med lego, men klodserne vil ikke hænge sammen, han iagttager Søren og pludselig lykkes det også for ham.

Herefter begynder børnene at lege rollelege. Børnene leger to eller flere sammen, legene tager ofte udspring i deres hverdag, de afprøver sig selv og udveksler erfaringer. Ex. Irene, Jytte og Andreas leger at de er en familie, Andreas vil i legen være mor, men Irene siger, at det kan en dreng ikke være.

Børnenes egne lege er meget vigtige, der hvor de selv kommer med initiativerne og ideerne. Derfor giver vi dem rum og tid til disse lege. Dette betyder i hverdagen, at det er børnene der meget af tiden selv bestemmer hvad og hvem de vil lege med.

For at give børnene i Frisenborg mange forskellige muligheder i deres lege, har vi stor vægt på børnehavens indretning, der er både plads til stille lege og mulighed for vilde lege. Børnenes fantasi er vigtige i legene, og børnehavens legetøj og aktiviteter giver ligeledes inspiration til børnenes leg. Udenoms arealerne er tillige vigtige. Her kan børnenes fantasi og nysgerrighed i naturen få inspiration, og de har bl.a. mulighed for at bevæge sig i terrænet på legepladsen, i Vildnisset og hvor vi færdes i naturen.

Det pædagogiske personale i børnehaven er meget vigtige, de skaber rammerne for legen, de viser omsorg, giver tryghed, kommer med ny inspiration til lege, og er meget vigtige som identifikationsmodeller for børnene.

Forrige Næste