Gå til hovedindhold

Værdigrundlag

Hvilke værdier har Daginstitutionen Frisenborg?

  • Læs op

Efter sammenlægningen af Daginstitutionen Frisenborg og Svaneparkens Børnehus i august 2014, udarbejdede den samlede personalegruppe et fælles værdigrundlag, som danner grundlag for samarbejde og det pædagogiske arbejde i begge huse.

I Svaneparken og Frisenborg vægter vi et konstruktivt samarbejde højt for at få hverdagen til at fungere optimalt. Vi skal være sammen mange timer hver dag, og derfor er det væsentligt, at vi trives og har det godt i samværet med hinanden.

Vi har et rummeligt menneskesyn, der bygger på, at alle børn og voksne har værdi i sig selv, og at forskellighed er et potentiale for fællesskabet. Vore relationer til hinanden er baseret på en positiv atmosfære, hvor omsorg, humor og glæde er en naturlig del af hverdagen.

Kommunikation og dialog er nøgleordene for at skabe et sundt arbejdsmiljø, hvor alle trives, og arbejder ud fra følgende værdiord:

Samarbejde, trivsel og nærvær

Vi styrker SAMARBEJDET ved at:
* udvise tillid, åbenhed og ærlighed overfor hinanden.
* anerkende og have respekt for hinandens kompetencer og forskelligheder.
* "løfte i flok" og tage ansvar/medansvar.
* give plads til at udvikle sig i et samarbejde og styrke egne kompetencer.
* være åbne overefor forandringer.
* rose og værdsætte hinanden i vores arbejde.
* have fælles visioner.

Vi styrker TRIVSEL ved at:
* have fokus på det positive og det der fungerer.
* tage et fælles ansvar.
* have tillid til hinanden.
* respektere hinandens forskellige holdninger.
* være forskellige individer, som sammen bidrager til en fælles indsats og udvikling.
* være loyale overfor hinanden, samt de ting vi beslutter os for at arbejde med.
* drøfte og løse eventuelle problemer i en god omgangstone.
* vi taler MED hinanden og ikke OM hinanden.
* den enkelte tager ansvar for egen trivsel.
* give den enkelte medarbejder mulighed for faglig og personlig udvikling.

Vi styrker NÆRVÆR ved at:
* være oprigtig tilstede i nuet, både fysisk og psykisk.
* være troværdige overfor os selv og konteksten.
* give hinanden plads, tid og rum til fordybelse.
* være bevidste om vores arbejdsfordeling og struktur.

Fælles værdier er liv i organisationen !