Gå til hovedindhold

Nye børn og forældre

Væsentlig information og materiale.

  • Læs op

Nederst på siden kan du downloade; Velkomstfolder, Kostpolitik samt DUÅ-folder.

Når barnet er optaget i institutionen, får forældrene tilbud om at komme på besøg. Besøget aftales ved at kontakte:

Daginstitutionen Frisenborg på telefonnr. 99 60 46 75.

Ved det første besøg vil barnet og forældrene blive modtaget af stuens pædagog, som vil byde velkommen i institutionen. Pædagogen vil i forbindelse med besøget vise rundt i institutionen og informere forældrene om: institutionens dagsrytme, praktiske ting, forældrebestyrelse m.m.

Pædagogen vil spørge ind til, om der er specielle ting vi skal have oplyst om barnet.

Forældrene afleverer oplysningsskema fra dagpleje/vuggestue, hvis denne er udfyldt.

Forældre og personale har altid mulighed for at indkalde hinanden til en samtale. Fra institutionens side mener vi, at det er meget vigtigt, at vi er åbne omkring hvordan barnet trives og udvikler sig.
Samtalerne kan indeholde alle forhold, der berører barnet, og øvrige forhold i relation til opholdet i institutionen.

Ellers forekommer der 2 obligatoriske samtaler, ud over velkomstsamtalen, i barnets tid i børnehaven.

3-ÅRS SAMTALEN:


Denne samtale kaldes også en "overleveringssamtalen", grundet barnet skifter fra "småbørnsgruppen" til en af de 3 øvrige stuer i huset. Her vil der bl.a. været muligt at få snakket om følgende:

• Hvordan er starten i børnehaven forløbet

• Hvordan trives barnet i børnehaven/i hjemmet

• Barnets udvikling, i forhold til alder

• Hvordan er det at være forældre i børnehaven

• Evt. spørgsmål fra forældrene/fra børnehaven mv.

Samtalen tager udgangspunkt i materialet: "Hjernen & Hjertet"


FØRSKOLESAMTALEN:


Før indskrivning til SFO/skole tilbydes alle forældre en forældresamtale, med henblik på skolestart. Er børnehaven bekymret/i tvivl om, hvornår det bedste tidspunkt for start i SFO/skole vil være for barnet, vil forældrene før indkaldelse til Førskolesamtalen blive orienteret. Formålet med samtalen er at give forældre og personale mulighed for at drøfte:

• Barnets trivsel

• Barnets udvikling

• Evt. indsatsområder, der vil hjælpe barnet i overgangen fra børnehave til SFO/skole

• Tidspunkt for start i SFO/skole

• Evt. spørgsmål fra forældrene/fra børnehaven

• Samtykkeerklæring underskrives (tilladelse til at videregive oplysninger)

Samtalen tager udgangspunkt i materialet: "Hjernen & Hjertet"