Gå til hovedindhold

Medlemmer af bestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen i Svaneparkens Børnehus

  • Læs op

Forældrebestyrelsen er vigtig ift. at understøtte et godt og kvalitativt dagtilbud - hvor dialogen mellem dagtilbud og forældregruppen har stor betydning for den ramme og de prioriteringer der gøres. Bestyrelsesarbejdet er med til at skabe klarhed og styrke samarbejdet mellem dagtilbuddet og forældregruppen - hvor der kan bringes generelle emner op til drøftelse og beslutningstagen mht. at styrke den daglige praksis.

§ 15. Forældrebestyrelsen i en daginstitution skal fastsætte principper for daginstitutionens arbejde, for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem og for anvendelsen af en budgetramme for daginstitutionen inden for de rammer og eventuelle prioriterede indsatser, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

Kontakt
FormandMichael Rex Mejlholm, Frisenborgfrisvane.best@gmail.com
NæstformandNicoline Olsen, Frisenborg
ForældrerepræsentantAmilie Kæseler, Svaneparken
ForældrerepræsentantMette Aagaard, Svaneparken
ForældrerepræsentantNina Wagner, Svaneparken
ForældrerepræsentantLars Duch Borup, Frisenborg
ForældresuppleantChristina Bjerregaard, Svaneparken
ForældresuppleantMaria Jepmond, Frisenborg
PersonalerepræsentantHanne Hansen, Frisenborg
PersonalerepræsentantInger Hankelbjerg, Svaneparken
TeamlederMette Göte, Frisenborgmetgote@ikast-brande.dk
TeamlederSanne Sørensen, Svaneparkensanst@ikast-brande.dk
Leder
Steffen Lund Eriksen, Frisenborgstler@ikast-brande.dk