Gå til hovedindhold

De Utrolige År

En anerkendende tilgang

  • Læs op

Kort beskrevet er tankegangen, at DUÅ lærer den voksne at understøtte den positive ønskede adfærd hos det enkelte barn. De voksne giver opmærksomhed til den adfærd de gerne vil se mere af hos barnet - i form af bl.a. anerkendelse og ros (Opmærksomhed motiverer barnet til gentagelse, positivt som negativt)

Vi er som pædagogisk personale rollemodeller, som barnet spejler sig i, og adfærdsændring hos barnet skal ske gennem en adfærdsændring hos den voksne.

”The Incredible Years” er en programserie, der blev udviklet i USA, af en sygeplejeske/psykolog, Carolyn Webster-Stratton, tilbage i 1990`erne.
Programmerne har været afprøvet i lande som USA, Holland, Storbritannien og Norge.

I 2003 etablerede Ikast, Herning og Holstebro kommuner et samarbejde om at implementere ”The Incredible Years” – dog oversat til navnet ”De Utrolige År” (DUÅ).

I 2017 blev Svaneparkens Børnehus uddannet som DUÅ institution. I DUÅ-dagtilbud vægtes kontekster og relationer. Der er fokus på de fællesskaber, barnet befinder sig i og på de voksnes muligheder for at strukturere og målrette pædagogikken til gavn for alle børn - og dermed også børn i vanskeligheder. DUÅ-dagtilbud er ikke selve det pædagogiske indhold i dagligdagen i institutionen, men en ramme om den valgte pædagogik og en anderledes måde at møde og forstå børnenes behov på.