Gå til hovedindhold

Leg og læringssyn

I Svaneparkens Børnehus vægter vi legen højt i børnenes hverdag, idet legen er af grundlæggende betydning for barnets generelle udvikling. Legens værdi, og vores praksis i forhold til at give plads og tid til legen, er en integreret del af vores værdigrundlag og hverdagen i børnehaven.

  • Læs op

Legens betydning for barnets udvikling:

Med legen som grundlæggende virksomhed tilegner barnet sig erfaring og viden om egen, andres og fællesskabets stærke og svage sider og finder herigennem ud af, hvordan " verden er skruet sammen ". Barnet lærer når det leger!

Legen har bl.a. stor betydning for barnets:
• selvværd
• sociale forståelse
• indlevelsesevne
• motoriske udvikling
• sprog
• indlæringsmuligheder
• fantasi og nysgerrighed
• samarbejdsevne
• livsglæde og humor
• kulturforståelse
• kropslige bevidsthed

Det er vigtigt at børnene leger sig til livserfaring og bevæger sig - både personligt, motorisk og socialt. Denne bevægelse får børnene selvstændigt lov til at udforske, men på samme tid er det af stor betydning at vi som rollemodeller er meget opmærksomme på at lede børnene på vej.

I den impulsive leg bruger børnene deres erfaringer og tilegner sig nye erfaringer. Legen er konstant levende i de forskellige legerum indenfor i huset, i fællesstuerne, i samling, på legepladsen, på ture ud af huset og i alle mulige udformninger og rammer. Legen foregår stillesiddende, i fuld fart, i mindre eller større grupper af børn og med eller uden en voksen.

Det pædagogiske personales rolle
Ansvaret for barnets læring påhviler det pædagogiske personale som ved, hvad barnet har behov og interesse for. Det er vigtigt at skabe et miljø præget af relationer, omsorg og tryghed som grundlag for al videre udvikling. Vores indgangsvinkel til børnenes læring er at bifalde og støtte børnene i leg ved at besidde en legende forståelse og indstilling. Bliver vi inviteret med i legen, deltager vi på børnenes præmisser, hvorved vi lærer børnene at kende og kan tilføje legen nye elementer samt hjælpe andre børn med i legen. Det er vigtigt, at vi leger med og dermed kan støtte børnenes bestræbelser i legen. Vores rolle er også at inspirere og motivere børnene til leg, at give nye udfordringer og tage det enkelte barn ved hånden og føre det til legen.