Gå til hovedindhold

Præsentation af Svaneparkens Børnehus

Svaneparkens Børnehus er en funktionsopdelt institution, normeret til 62 børn. Læs mere om dagtilbuddets pædagogik nedenfor.

Kolonihave

Her kan du læse mere om vores pædagogik:

Svaneparkens Børnehus har plads til 60 børnehavebørn. 

Svaneparkens Børnehus arbejder ud fra De Utrolige År (DUÅ-dagtilbud), Børne– og Ungepolitikken samt FN’s verdensmål.

I Svaneparken vægter vi et konstruktivt samarbejde højt for at få hverdagen til at fungere optimalt. Vi tilbringer mange timer sammen hver dag, og det er derfor væsentligt, at vi trives i samværet med hinanden. Kommunikation og dialog er nøgleordene i vores værdigrundlag , og er altafgørende for at skabe et sundt arbejdsmiljø, hvor vi alle trives. Vi har et rummeligt menneskesyn, der bygger på, at alle, både børn og voksne, har værdi i sig selv, og at forskellighed er et potentiale for fællesskabet.
Vore relationer til hinanden er baseret på en positiv atmosfære, hvor omsorg, humor og glæde er en naturlig del af hverdagen.

Som pædagogisk personale har vi stor opmærksomhed på relationen til det enkelte barn.
Den gode kontakt og det positive samvær mellem barn og voksen, har stor betydning for barnets selvværd og selvtillid, og derfor forsøger vi at bevæge os i børnehøjde. Vi anerkender og lytter til børnene og forsøger at indleve os i deres verden. Ved at forstå deres tanker og handlinger kan vi bedre skabe forståelse for, hvad der optager dem, og derved skabe et læringsmiljø, som er udviklende for alle børn.

Vi tillægger legen stor værdi i hverdagen, og vi styrker legen ved at give plads, rum og inspiration til denne.
I samværet tager vi udgangspunkt i børnenes interesser og behov, og er åbne over for de ideer og initiativer, som de kommer med. Ved at bekræfte dem i deres interesser og oplevelser, viser vi børnene, at de er betydningsfulde, både som individ og ind i fællesskabet.

Med hjælp, støtte og inspiration fra det pædagogiske personale, skabes der fælles engagement, og sammen kan børn og voksne videreudvikle ideerne.
Det er vigtigt, at det pædagogiske personale ser sig selv, som børnenes mest betydningsfulde anden, og formår at ”tune” ind på barnet, finde niveauet for udvikling, og arbejder ud fra det, i samspil med barnet.

Et godt forældresamarbejde er en vigtig forudsætning for at skabe udvikling og trivsel for det enkelte barn. I Svaneparken prioriteres den daglige kontakt med forældrene højt, ligesom vi vægter åbenhed og ærlighed omkring udfordringer og meningsforskelle. Ligeledes er det af stor værdi for samarbejdet, at der er afklaring omkring gensidige forventninger. Ud fra disse parametre vokser en konstruktiv dialog, og skabes et tillidsfuldt og vigtigt forældresamarbejde til gavn for det enkelte barn.

Vores funktionsrum har hver sin indretning, og ændrer karakter alt efter de behov børnene viser og som personalet er blevet inspireret af. 

Funktionsrummene giver mulighed for fysisk udfoldelse, leg, koncentration og fordybelse. I hvert rum har børnene mulighed for at lege sammen i fred og ro i små grupper.

Legepladsen er på ca. 1475 kvm, er opdelt i 2 afdelinger og bevokset med 80-100 år gamle træer.