Gå til hovedindhold

Personalet

Hvem er vi?

  • Læs op

Billedet ovenfor er fra 2019.

Daginstitutionen Frisenborg er et stueopdelt dagtilbud. I institutionen har vi 4 stuer, hvor den ene stue er en såkaldt "småbørnsstue", hvor alle nystartede børn (2,9 - 3,3 år) bliver tilknyttet. Dette for at give barnet den bedste start på sit børnehaveliv, hvor der er lidt færre børn, og mere tid til at tilgodese "de små børn".

De 3 øvrige stuer indeholder børn i alderen ca. 3,3-6 år.

Hver stue har tilknyttet 3 faste medarbejdere, 2 faguddannede og 1 pædagogmedhjælper/studerende.

Derudover har vi tilknyttet en "ressourcepædagog", som er en fast faglig sparring ift. hverdagens arbejdsopgaver. Ressourcepædagogens tid er delt mellem Svaneparken og Frisenborg.

Læs mere om husets opbygning og struktur under mappen "Hverdagsbeskrivelse".