Gå til hovedindhold

Tilsynsrapport

Frisenborgs tilsynsrapport

  • Læs op

I 2019 foretages dialogbaseret tilsyn i daginstitutionerne i Ikast-Brande Kommune. Det dialogbaserede tilsyn indeholder dels et besøg/observation i den enkelte daginstitution dels et tilsynsmøde.

Formålet med tilsynet:

  • en kvalitetssikring af daginstitutionens nuværende praksis
  • et indblik i de intentioner, der ligger bag praksis
  • en dialog om de udviklingsperspektiver, som vi sammen får øje på

I 2019 vil det dialogbaserede tilsyn bestå af:

  • Besøg/observation i institutionen
  • Spørgeskema vedr. sikkerhed og sundhed
  • Tilsynsmøde
  • Tilsynsrapport til den enkelte daginstitution

Daginstitutionens pædagogiske materialer og data (Hjernen & Hjertets dialogprofiler og sprogvurderinger, den pædagogiske læreplan og institutionens hjemmeside), vil ligeledes danne baggrund for dialogen i tilsynet.

En dialog af ovennævnte giver mulighed for videndeling og sparring mellem personale, bestyrelse og daginstitutionsafdelingen.

Download og læs seneste tilsynsrapport nedenfor.