Gå til hovedindhold

Nye børn og forældre

Her kan du læse mere om opstarten i børnehaven for både børn og forældre, samt finde forskelligt relevant materiale til download.

  • Læs op

Når barnet har takket JA TAK til en plads i Svaneparkens Børnehus, modtager barnet et velkomstbrev fra sit kommende hold i børnehaven. I dette brev findes lidt info til mor og far, og der inviteres til et besøg, hvor de voksne fra holdet vil tage imod. Besøget aftales ved at kontakte:

Svaneparkens Børnehus på telefonnr. 99 60 46 90.

Pædagogen vil i forbindelse med besøget vise rundt i institutionen, vise barnets sin garderobeplads, sin skuffe og informere forældrene om: institutionens dagsrytme, praktiske ting, forældrebestyrelse m.m.

Pædagogen vil desuden spørge ind til, om der er specielle hensyn der skal tages højde for omkring barnet.

Alle børn er forskellige og det er behovene omkring opstarten i den store børnehave verden også, - derfor bestræber vi os altid i samarbejde med forældrene, at lave den bedst mulige opstart for det enkelte barn. oplyst om barnet.

Forældre og personale har altid mulighed for at indkalde hinanden til en samtale, hvis der opstår behov for at justere lidt på rammerne for barnets trivsel og udvikling. Vi vægter et åbent og tillidsfuldt forældresamarbejde, da det er meget vigtigt, for at kunne give de optimale rammer for for et trygt og udviklende børnehaveliv.
Samtalerne kan indeholde alle forhold, der berører barnet, og øvrige forhold i relation til opholdet i institutionen.

Udover opstartssamtalen forekommer der 2 obligatoriske samtaler i barnets tid i børnehaven.

3-ÅRS SAMTALEN:


Denne samtale kaldes også en "overleveringssamtalen", grundet barnet skifter fra "småbørnsgruppen" til en af de 3 øvrige stuer i huset. Her vil der bl.a. været muligt at få snakket om følgende:

• Hvordan er starten i børnehaven forløbet

• Hvordan trives barnet i børnehaven/i hjemmet

• Barnets udvikling, i forhold til alder

• Hvordan er det at være forældre i børnehaven

• Evt. spørgsmål fra forældrene/fra børnehaven mv.

Samtalen tager udgangspunkt i materialet: "Hjernen & Hjertet"


FØRSKOLESAMTALEN:


Før indskrivning til SFO/skole tilbydes alle forældre en forældresamtale, med henblik på skolestart. Er børnehaven bekymret/i tvivl om, hvornår det bedste tidspunkt for start i SFO/skole vil være for barnet, vil forældrene før indkaldelse til Førskolesamtalen blive orienteret. Formålet med samtalen er at give forældre og personale mulighed for at drøfte:

• Barnets trivsel

• Barnets udvikling

• Evt. indsatsområder, der vil hjælpe barnet i overgangen fra børnehave til SFO/skole

• Tidspunkt for start i SFO/skole

• Evt. spørgsmål fra forældrene/fra børnehaven

• Samtykkeerklæring underskrives (tilladelse til at videregive oplysninger)

Samtalen tager udgangspunkt i materialet: "Hjernen & Hjertet"